Aanpak

U heeft een vraag over het (ver)bouwen van uw woning of bedrijfspand met betrekking tot het energieverbruik. Samen met u gaan we aan de slag om het beste resultaat qua energie en comfort te bereiken binnen uw budget.

Mijn aanpak: Stappenplan energieadvies

 1. Inventarisatie van uw vragen.
 2. Offerte met budget.
 3. Bespreking offerte.
 4. Akkoord opdracht energieadvies.
 5. Onderzoek.
 6. Oplevering adviesrapport.
 7. Evaluatie.

isolatieDit kan Enadco voor u betekenen:

 • Het ontwerp van energiezuinige gebouwen
 • Het ontwerp van energie-nul gebouwen en woningen
 • Het ontwerp van energie-plus gebouwen en woningen (gebouwen die meer energie produceren dan ze verbruiken)
 • Volledige doorrekening van de energiehuishouding van uw gebouw of woning
 • Het bepalen van de beste strategie om energie te besparen
 • Het realiseren van duurzame energieprojecten
 • Het realiseren van PV-projecten (PV = ‘Photo Voltaic’. ‘Photo’ betekent licht en ‘Voltaic’ betekent elektriciteit = zonnepanelen)


Samenwerking partners

Enadco werkt regelmatig samen met architecten en andere partners om woning of bedrijfspand, met name energetisch, zo optimaal mogelijk te ontwerpen.

zonnepanelenSpecialisatie zonnepanelen

Energieadviseur Theo Smidt is gespecialiseerd in combinaties van goed geïsoleerd duurzaam bouwen met energie-opwekking door middel van zonnepanelen (PV-panelen). Meestal is dan geen gasaansluiting meer nodig.